Földes Imre

Földes Imre publikációi

 

<<< Vissza

Interjúk velem, írások rólam

 

Lektori jelentés

Földes Imre: J. S. Bach élete és művei
c. főiskolai jegyzetéről

 

(1972)

 

 

Földes Imre munkáját hézagpótlónak tartom és nagy örömmel üdvözlöm. A szerző kettős célt tűz maga elé és valósít meg. Egyfelől a tanításban időt rabló életrajzi és a művek keletkezésére vonatkozó adatok lediktálását takaríthatjuk meg ezzel a jegyzettel, másfelől viszont a J. S. Bachra vonatkozó, nem túl gazdag, ám annál lényegesebb korabeli dokumentumok gyűjteményét tarthatjuk kezünkben. Ezek a dokumentumok különben nem kis részben eddig is rendelkezésünkre állottak magyar nyelven, ám összekeresésük munkáját a tapasztalatok szerint a növendékek közül csak igen kevesen vállalták.

 

A jegyzet igen lényeges dologban különbözik minden más, eddig megjelent Bach irodalomtól: nem tartalmaz szubjektív értékelést. Ezt a látszólagos negatívumot igen pozitív vonásnak kell tartanunk, mivel éppen ez teszi lehetővé, hogy végső soron minden tanár egyaránt használhassa, anélkül, hogy — a növendékeket összezavaró — vitába kényszerülne a jegyzet írójával. Még az egyes, kiemelkedő művek analízise is túlnyomórészt vitathatatlan és tényszerű megállapításokra szorítkozik (pl. hangszimbolika, hangfestés, program­megjelenítés stb.). A műfajok szerinti csoportosítás Schmieder Bach-jegyzékének beosztását követi, és az egyes műfajokra, illetve kiemelkedő művekre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat lakonikus egyszerűséggel foglalja össze. Jelen kéziratot különben közvetlenül elkészülte után a szerző hozzám eljuttatta, és már akkor megtettem néhány kritikai megjegyzésemet — melyeknek mindegyike elenyésző jelentőségű apróság volt. Most, amikor a kéziratot hivatalos megbízás alapján újra átnéztem, konstatálhattam, hogy az első alkalommal megállapított és a szerzővel megbeszélt javítások a kézirat jelenlegi formájában már szerepelnek. Éppen ezért nézetem szerint e helyen nyugodtan eltekinthetünk mindenfajta részletezéstől, és megelégedhetünk annak megállapításával, hogy Földes Imre J. S. Bach élete és művei c. jegyzete teljes mértékben megfelel rendeltetésének. Kiadásra ajánlom.

 

 

Tisztelettel:

 

Pernye András

Bp. VII. Madách Imre út 2–6. 3. lépcső

 

1972. nov. 21.

 


©2024 Földes Imre
  
Szerkesztés, szöveggondozás: Jakab Géza   —   Webmester: Kenéz László
  
A foldesimre.hu honlap semmiféle sütit (cookie) nem használ,
személyes adatot sem marketing, sem analitikai célból nem gyűjt.