Földes Imre

Földes Imre publikációi

 

Levél Lendvai Ernőnek

(1970)

 

 

Kedves Lendvai Ernő!

 

Írásaidban többször foglalkozol a félhangnélküli ötfokú hangrendszer és az aranymetszés egymáshoz való viszonyával. Bartók dramaturgiája című alapvető művedben (Zeneműkiadó 1964) a 35. oldalon ezt olvashatjuk: „Hogy az aranymetszés a zene egyik legbensőbb törvénye, s nem külső megkötés, azt az emberiségnek talán legősibb hangrendszere, a pentatónia szinte beszédesen bizonyítja, melyet az AM [= aranymetszés] legtisztább zenei megfogalmazásának tekinthetünk. A pentatónia, különösen az ősibb la-pentatónia (és re-pentatónia) ugyanis elsősorban nagyszekund (2), kisterc (3) és kvart (5) dallamlépésekkel meghatározható alaprajzon nyugszik:”

 

Legutóbb a Muzsika 1970. szeptemberi számában A természet két arca Bartók zenéjében című tanulmányodban írod: „A szóban forgó természeti törvény [ti. az aranymetszés] legelemibb zenei megnyilatkozása ugyanis maga a pentatónia. Midőn a gyermek a legegyszerűbb »csiga-biga nyújtsd ki« fordulatokat énekli, önkéntelenül sem tesz mást, mint hogy a dallamfokokat ilyen arányra hangolja: eszerint a la-so-mi képlete félhanglépésekkel mérve 2+3=5, ha hozzáénekeljük a felső do-t is: ez már 8 félhang-távolság, amely 5+3, illetve 3+2+3 arányban osztódik.”

 

Fenti megállapításaiddal csak bizonyos módosítások után érthetek egyet:

 

A la-so-mi vagy so-mi-re, valamint a do-la-so-mi fordulatokat (temperált tizenkétfokú rendszerben!) tekinthetem, szemlélhetem az aranymetszés zenei megvalósulásainak, de azt kimondani, hogy „a pentatónia […] az aranymetszés legtisztább zenei megfogalmazása”, illetve azt, hogy az aranymetszés „legelemibb zenei megnyilatkozása […] maga a pentatónia” — vitatható. Az aranymetszés, a Fibonacci számsor arányai ti. csak az anhemiton pentaton hangrendszer maximálisan négyhangú (!) infrapentaton sejtjére alkalmazható. Nem alkalmazható egyidejűleg a hangrendszer valamennyi hangjára, mind az ötre, vagyis az aranymetszés elve nem érvényes a pentatóniára!

 

Az aranymetszés „legtisztább (ötfokú) zenei megfogalmazása” pl. ez lehetne:

És nem ez:

 

Nem szabad egy öthangú, zárt, stabil hangrendszer négy hangjára vonatkoztatható összefüggést minden további nélkül az egész hangrendszerre kiterjeszteni. Helyedben — már megbocsáss — valahogy így fogalmaznék: Hogy az aranymetszés a zene egyik legbensőbb törvénye s nem külső megkötés, azt az emberiségnek talán legősibb hangrendszere, a pentatónia szinte beszédesen bizonyítja, hiszen fordulatai között gyakran találkozunk az aranymetszés, a Fibonacci számsor arányaival.

 

 

Tisztelettel üdvözöllek

 

 

Földes Imre

 

 

Budapest, 1970. szeptember 21.

 


©2024 Földes Imre
  
Szerkesztés, szöveggondozás: Jakab Géza   —   Webmester: Kenéz László
  
A foldesimre.hu honlap semmiféle sütit (cookie) nem használ,
személyes adatot sem marketing, sem analitikai célból nem gyűjt.